Udstillingsregelment

ELBO´18

 

 

Fredericia Frimærkeklub og Danmarks Filatelist Forbund

Klub udstilling

Gældende reglementer og deltagelse.

Danmarks Filatelist Forbunds (DFF) udstillingsreglement suppleret med nærværende specialreg-lement er gældende.

 

Som udstiller godkendes samlere der er medlem af en klub tilsluttet DFF eller er medlem af en udenlandsk klub tilsluttet det nationale forbund under FIP.

 

Udstillingsklasser

 

1.Indbudt klasse – kun på invitation fra udstillingsledelsen

2.Konkurrenceklasser

2.1.Traditionel klasse: 1 til 8 rammer

2.2.Posthistorie klasse: 1 til 8 rammer

2.3.Helsager klasse: 1 til 8 rammer

2.4.Temaklasse klasse: 1 til 8 rammer

2.5.Luftpost klasse: 1 til 8 rammer

2.6.Åben klasse: 1 til 8 rammer

2.7.Revenues klasse: 1 til 8 rammer

2.8.Postkort klasse: 1 til 8 rammer

2.9.Litteratur klasse: 1 ramme

2.10.Ungdoms klasse: efter alders grupper

 

3.Andre klasser

 

3.1.1 ramme eksponat

 

Ungdomsudstillere kan tilmelde sig i klasserne 2.1 til 2.9. og 3.1. Aldersgruppe A kan tilmelde 1 til 4 rammer, gruppe B: 1 eller fra 3 til 5 rammer og gruppe C: 1 eller fra 4 til 5 rammer.

Krav til eksponat/udstiller

Alle plancher skal være i plastlommer og tydeligt afmærket med planchenummer på bagsiden.

Forsikring påhviler udstilleren, og kan tegnes gennem DFF.

Indledningsplanche skal vedlægges anmeldelsesskema.

Såfremt udstiller ikke selv er i stand til at opsætte og nedtage sit eksponat, kan der træffes særlig aftale med udstillingsledelsen om opsætning/nedtagelse. Alle forsendelsesomkostninger påhviler udstiller.

Det udstillede eksponat skal være udstillers ejendom.

 

Tvivlsspørgsmål

 

Alle tvivlsspørgsmål, der ikke er forudset i dette reglement afgøres af DFF’s udstillingsudvalg.

Oplysninger og fakta om udstillingen fremgår af bilag 1 – Faktaside.

 

Udstillingsudvalget

FAKTASIDE

Udstillingens navn, tid og sted.

Udstillingen er en klubudstilling.

Udstillingen arrangeres i fællesskab af Fredericia Frimærkeklub og

Danmarks Filatelist Forbund.

 

Udstillingens navn er Elbo´18

 

Afholdes 10. og 11. marts Elbo Hallen

 

Udstillingens størrelse og rammeleje

Der er plads til ca. 200 rammesider á 16 plancher i A4 format.

Rammelejen er 90 kr. pr. rammeside.

 

Arrangør og tilmelding

Arrangøradresse: Claus Oxenbøll, Baldersvej 19, 7000 Fredericia,

web: elbo18.dk

og e-mail: udstiller@elbo18.dk.

 

Anmeldelsesblanket og kopi af indledningsplanche + eventuel synopsis på maks. 2-3 A4-sider skal være udstillingen i hænde senest den 16. januar 2018, og skal sendes til ovennævnte adresse.

 

Udstiller modtager oplysning om antal tildelte rammesider senest den 1. februar 2018

Betaling skal ske senest den 15. februar 2018.

Arrangør forbeholder sig ret til at afvise et eksponat.

 

Forsendelse

Eksponater der ønskes monteret af udstillingsudvalget skal være udstillingen i hænde

senest den 5. marts 2018.

Forsendelses til og fra udstillingen sker for udstillers regning og risiko.

 

Bedømmelser og præmier

Der vil blive mulighed for udstillerne kan møde juryen 11. marts 10-12, samtale bestilles på Fredericia Frimærkeklubs stand senest lørdag kl. 16.00

Udstiller modtager resultatliste, bedømmelsesskema, diplom, samt en udstillergave.